Tarieven


Fotoshoot Prijs
Eerste uur € 50,-
Tweede uur € 40,-
Elk opvolgend uur € 30,-
Reistijd afhankelijk van locatie In overleg
Binnen Haaglanden geen reiskosten
Losse foto's op deze site € 20,-

Algemene voorwaarden;

1. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van eRDee fotografie.
 • Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de fotoshoot kenbaar maken.
 • Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door eRDee fotografie worden aangepast.

 

2. Fotoreportages

 • Uit iedere fotoshoot wordt een selectie van de foto’s gemaakt. eRDee fotografie zal een selectie maken van de naar zijn inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat eRDee fotografie deze selectie heeft gemaakt. eRDee fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens eRDee fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
 • Train uw dier zodat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan blijven staan. Als uw dier niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s.
 • Zorg dat uw dier klaar staat als eRDee fotografie komt. Laat eRDee fotografie niet onnodig wachten op dieren die nog niet gereed zijn. De tijd die eRDee fotografie moet wachten zal van uw ingehuurde tijd afgaan.

 

3. Boekingen, betalingen & levertijd

 • Een fotoshoot boeken kan via whatsapp, telefonisch en e-mail.
 • Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met de betalingsvoorwaarden zoals hieronder beschreven akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
 • Het verschuldigde bedrag voor het fotoshoot en de reiskosten kan tijdens de fotoshoot contant en liefst gepast te worden voldaan. Betaling vooraf via een overschrijving is ook mogelijk.
 • Het boeken van een fotoshoot is niet verblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw fotoshoot, is annuleren niet meer mogelijk. In geval van annulering van een opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
 • Bij de meeste weersomstandigheden kunnen foto’s gemaakt worden. Bij voorspelde regen kan een fotoshoot buiten zonder kosten verzet worden naar een andere datum. Als u beslist om, ondanks regenvoorspellingen, eRDee fotografie toch te laten komen en de fotoshoot gaat niet door, dan betaalt u de kosten die eRDee fotografie heeft moeten maken. Indien eRDee fotografie beslist om de fotoshoot te annuleren worden er geen kosten in rekening gebracht.
 • Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
 • De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
 • Van iedere foto die u koopt, ontvangt u een digitale foto per email. Let op, dit digitale bestand is uitsluitend voor privé gebruik en mag niet worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 

4. Klachten, aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid

 • Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
 • Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens het vorige punt binnen tien dagen een klacht is ingediend.
 • Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
 • U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf, uw dieren en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw dieren, uw eigendommen en aan (eigendommen van) anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
 • Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico.

 

5. Auteursrechten & publicaties

 • Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van eRDee fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact op.
 • Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van eRDee fotografie. U koopt een digitale foto, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan eRDee fotografie.
 • Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met eRDee fotografie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van eRDee fotografie kunnen tonen.
 • Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw dier verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.
 • Op alle foto’s van eRDee fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eRDee fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
 • Indien u tekst- of beeldmateriaal van eRDee fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met eRDee fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
 • Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: eRDee fotografie”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
 • Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotograaf te doen toekomen.
 • Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van eRDee fotografie. Bij inbreuk komt eRDee fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door eRDee fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 150,-.

 

6. Licenties

 • Indien door eRDee fotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.